БГ светило в лицево-челюстната хирургия извърши уникална операция за Югоизточна Европа с 3D принтиран индивидуален имплант Пирогов

Уникална операция за Югоизточна Европа с 3D принтиран индивидуален имплант спаси 43- годишен мъж с рак на лицето в „Пирогов”. БГ светило в областта на лицево-челюстната хирургия се завърна от Англия, за да извърши автотрансплантацията. Оперира в Неврохирургията на Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина „Пирогов”, заради възможностите на клиниката, които позволяват интрердисциплинарен подход и реализиране на големи, тежки операции и лечение.

 Екипът на доц. д-р Николай Янев трансплатира 3D принтиран титаниев имплант, изработен в Германия по индивидуална мярка на пациента върху лицето на 43-годишен мъж от гр . София, който има злокачествено образувание. Туморът и разсейките са засегнали сериозна част от лицето на пациента. След продължителни консултации и прегледи от специалисти от различни болници, мъжът има късмета да се свърже с доц. Николай Янев.  Лицево-челюстният хирург е доказан специалист, както у нас, така и в Европа. Активната му работа в Англия го е усъвършенствала в областта на лицево-челюстната и онко хирургията. Там доц. Янев се занимава активно именно със спасяването на пациети, които имат рак на лицето, използвайки най-съвременната технология на 3D принтирането, създадена от немския консорциум „KLS Martin Group”. Интервенцията, граничеща с фантастика, доц. Янев предпочете да извърши именно в Неврохирургията на „Пирогов”, заради изключителните възможности на операционния блок и неврореанимацията, с които разполага звеното на проф. Николай Габровски.

Ревюлюционната за Югоизточна Европа интервенция продължи над 12 часа. По време на нея в операционната на Неврохирургията на „Пирогов” доц. Николай Янев,  д-р Светослав Славков и  екипът отстраниха костта и меките тъкани, засегнати от тумора. На тяхно място реплантираха с микроскопска техника част от фибулата или т. нар. „малък пищял” (дългата тръбеста кост в задната долна част на крака) и я фиксираха към индивидаулно изработения чрез 3D технологията титаниев имплант. Всичко това се случва благодарение на високотехнологичния процес, при който лекарите задават на  софтуера параметрите на  работа до най-малкия детайл, както и  непрекъсното развиващите се професионални умения и колаборация между медицината и инжинерните науки.

Предоперативните етапи, през които премина пациентът са сериозни и полагат основите на добрия резултат. Най-напред доц. Янев прави високоспециализирани изследвания, които не просто доказват заболяването, но и  са отправна точка в създаването на индивидуалната изработка на импланта, заместващ „изядената” от тумора част на лицето.

След това доц. Янев качва резултатите от скенера в специалната платформа на „KLS Martin Group” и техните партньори за Балкансия полуостров, фирма „BIOPRINT”. Попаднали там, те се обработват от специален софтуер, който създава индивидуалния и строго специфичен имплант. През цялото време на този високотехнологичен процес, хирургичният екип в София провежда конферентна връзка с екипа на технологичния гигант в Тутлинген, Германия. Там, в реално време се осъществява виртуална операция с премахване на засегнатите от тумора тъкани и трансфер на тъкани от отдалечени части на тялото, за да се постигне оптимално най-добро възстановяване на лицевите дефекти. Доцентът наблюдава как компютъра най-напред създава модел на лицето, в който фигурират дори най-малките детайли от засегнатата от онкологичното заболяване част на челюстта. След това софтуерът „отстранява” тази зона и започва прецизно да съзада виртуален имплант, който ще бъде поставен по-късно при операцията. Абсолютно през цялото време софтуерът и немските инжинери искат потвърждение за точността на детайлите от доц. Николай Янев. Специалистът има последната дума за одобрение преди 3D принтерът да извае индивидуалната мярка „водачи”, модели и титаниев имплант. След като лицево-челюстния хирург е напълно удовлетворен от най-подходящото предложение, той отговаря на софтуера положително и процесът на принтиране стартира.

След завършване на процеса на планиране и многократно потвърждаване на отделните стъпки в самия план, KLS Martin Group произвежда реален модел на лицето и оперативната зона, водачи за костните срязвания, както в областта на лицето, така и на отдалечените костни тъкани, които ще се използват за възстановяването на лицевите дефекти.

Готовият 3D имплант пристигна в България в началото на август. Пациентът вече беше подготвен, за да може  екипът на доц. Николай Янев  да отстрани тежкото лицево заболяване и да извърши автотрансплантацията на тъкани от отдалечени части на тялото.

След получаването му в България, екипът осъществи сложната многочасова операция, за отстраняване на тежкото лицево заболяване и трансплантира тъкани от отдалечени части на тялото, за възстановяване на лицето. Светилото в областта на лицево-челюстната хирургия, избра да извърши тежката по обем операция, именно в наскоро ремонтираната и оборудвана с най-съвременна техника, неврохирургична операционна. В момента пациентът получава адекватни грижи по световен протокол в неврореанимацията на университетската спешна болница „Пирогов”.

Доц. Николай Янев предпочете да извърши уникалната трансплантация именно тук, в „Пирогов”, тъй като е запознат с възможностите на клиниката на националния консултант по неврохирургия  проф. Николай Габровски. Доц. Янев сподели, че е приятно впечатлен, че в България вече има подобни клиники, отговарящи на последните, съвременни тенденции в здравеопазването.

Проф. Николай Габровски подчерта, че пироговската клиника по неврохирургия не просто е създала условия за оперативно, реанимационно и постоперативно лечение, а и кадри, които могат да използват капацитета й. Според проф. Габровски тази съвместна трансплантация, в която участва интердисциплинарен екип от различни специалисти, е типичен пример как съместните усилия могат да обединяват конкурентните медицински структури в името на най-доброто за пациентите.

 

Какво представлява 3Д принтирането?

АДИТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО – 3D Принтиране на медицински изделия

 

Адитивното Производството (АП) – или по-познато като 3D принтиране - предлага на болниците и лекарите напълно нови възможности за създаване на специфични за пациента, индивидуални импланти за много кратко време. Един специфичен за пациента имплант може вече да се произведе и достави в рамките на 5 до 10 дни. Подобни кратки срокове бяха невъзможни преди това, поради сложността на конвенционалните производствени вериги, да не говорим за превъзходното качество на точно монтираните импланти и сигурността на планирането, осигурена от този нов метод.

Благодарение на напълно CAD-базирания процес на проектиране, имплантите произведени по този метод, пасват точно на анатомята на пациента без нужда за допълнителни корекции и по този начин намаляват вероятноста за грешки. Важни дизайнерски особености, като закръглени, атравматични ръбове, вече се интегрират в производствения процес. По този начин имплантът е проектиран и произведен съобразно нуждите на пациента и изискванията на хирурга, така че да пасне точно на мястото на дефекта, следователно не се очакват отклонения от предварително планиране, неправилно поставяне или намеса в околните тъкани.

 

КАК РАБОТИ?

Адитивното Производството (АП) се отнася до триизмерен процес на печат (3D принтиране). В камера с високо налягане титаниев прах се доставя в работната зона с помощта на специализирана индустриална ролка. След това титаниевият прах се загрява от лазерен лъч, което води до разтопяване на праха (заради това методът се нарича "селективно лазерно топене") и в резултат на това се уплътнява материала. След като лазерът е работил върху цялата повърхност, работната платформа се спуска и се поставя нов слой титаниев прах. По този начин заготовката се произвежда чрез "добавяне" на слой след слоя. Тъй като плътността на мощността на използвания лазер е изключително висока, е възможно да се създадат триизмерни медицински изделия с висока плътност.

 

ЕТАПИТЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ

 • На първи етап от планирането, се въвеждат даните от образните изследвания на CAD/CAM специализиран софтуер. 
 • Идентифицира се областта на интервенция и се маркират зоните на резекция.
 • Избира се точното място на разреза така че туморът да се премахне изцяло. 
 • Съгласно инструкциите на хирурзите се избира точно място за взимане на костен автотрансплант (графт) от лявата фибула на пациента. 
 • Подготвя се индивидуален водач за точно изрязване на фибулата, така че да пасне точно на мандибуларния дефект. 
 • Виртуално се напасват изрязаните сегменти на фибулата, така че да пресъздадат липсващата долна челюст. Взимат се предвид индивидуалните анатомични форми на пациента и се проектира поставянето на имплантите за оптимален естетичен и функционален резултат.  
 • На последния етап на планирането, се създава индивидуална титаниева плака, която да пасне точно на анатомията на пациента и на костните мостове, които се образуват с трансплантираната кост. 
 • В последствие, се създава индивидуален водач за точно изрязване и поставяне на винтове за долната челюст. 
 • Индивидуален водач за резекция на фибулата
 • Индивидуален водач за резекция на долната челюст
   1. Индивидуален 3D принтиран модел на долната челюст
   2. Индивидуален 3D принтиран модел на фибулата
   3. Индивидуална реконструктивна плака от медицински титан, създадена чрез метода на Адитивно Производство (3D принтиране)

   

  Кой е доц. д-р Николай Янев?

  Доц. д-р Николай Янев притежава двойно образование по Медицина (MD) и Стоматология (DMD), призната специалност по Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ) в България и по Орална и Лицево-челюстна хирургия (OMFS) във Великобритания, както и защитен докторат по Медицина (PhD).

  Той е Лицево-челюстен хирург в СБАЛ по ЛЧХ – София, Специалист Лицево-челюстен хирург в Royal Derby Hospital Великобритания, Доцент в Медицински Университет Плевен, Консултант Лицево-челюстен хирург към МБАЛ Европа – София и Доцент към МУ – Плевен.

  Във фазата на продукция, се пускат следните елементи: