„Българско дружество по спешна медицина” (БДСМ), е доброволно и независимо сдружение, учредено като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Дружеството е аполитично и има само медицински и образователни цели.
Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и на своя Устав.
„Българско дружество по спешна медицина” членува колективно в Съюза на научните медицински дружества и поддържа делови и професионални отношения с него, както и със сродни научни дружества и организации у нас и в чужбина.
Дружеството се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.
БДСМ е създадено през 2013 г. от мултидисциплинарна група експерти в областта на спешната медицина.

Нашата мисия е:

Да развиваме образованието, научната работа и клиничната практика на специалността Спешна медицина в България.

Целите на Дружеството са:

 • Да създаде национална организация с научен характер, обединяваща лекари и други медицински специалисти, както и организации с интерес към спешната медицина в нейния най-широк аспект.
 • Да насърчава проучвания, изследвания, дискусии и публикации отнасящи се до всички медицински аспекти на спешната медицина.
 • Да предоставя информация чрез електронни и печатни публикации на лекари и хора, интересуващи се от научния подход към спешната медицина.
 • Да промотира, съдейства и организира работни, информационни и учредителни срещи и мероприятия.
 • Да организира периодично национални конгреси.
 • Да насърчава и координира научни изследвания и проучвания в областта на спешната медицина.
 • Да участва активно в определяне на държавната здравна политика по отнощение на Спешната медицина, като участва в създаването и усъвършенстването на нормативната база.
 • Да участва в съответните специализирани комисии в Министерство на здравеопазването.
 • Да подпомага своите членове в професионалното им израстване.
 • Да участва в началното и продължаващото обучение по специалността Спешна медицина.
 • Да установи стабилни контакти и отношения с аналогични организации и дружества в чужбина.
 • Да провежда обучение по спешна медицина, съобразно световните стандарти, създадени и налагани от международните организации като: International Federation for Emergency Medicine, European Society for Emergency Medicine, American Academy of Emergency Medicine, American College of Emergency Phisicians.

За допълнителна информация, моля последвайте линка:  http://www.bulsem.bg