Болничен престой – до 20 дни годишно

Пълно описание на клиничната пътека може да намерите в приложеният документ.