250.1. Приложени до 20 фракции и продължителността на лечението e от 3 до 30 дни. 250.2 Приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението 30 и повече дни.

Пълно описание на клиничната пътека може да намерите в приложеният документ.