Минимален болничен престой: за солидни тумори – 3 дни; за левкемии - 5 дни; за лимфоми - 3 дни.

Пълно описание на клиничната пътека може да намерите в приложеният документ.