Минимален болничен престой при: хеморагични диатези – 2 дни; апластична анемия – 2 дни; хемолитични анемии – 4 дни; таласемия – 2 дни; болест на Гоше – 2 дни; хемофилия – 2 дни.

Пълно описание на клиничната пътека може да намерите в приложеният документ.