Минимален болничен престой при лица над 18 години - 2 дни. Минимален болничен престой при лица под 18 години - 4 дни.

Пълно описание на клиничната пътека може да намерите в приложеният документ.