На 26 март отбелязваме деня на съпричастност към хората с епилепсия и членовете на техните семейства. „Лилавият ден“, с който събитието се обозначава в публичното пространство от 2008 г. е по инициатива на млада канадка, страдаща от заболяването. Нейната цел е да насърчи споделяне на информация по темата, както и по-голямото приемане на болните, което може да се случи само след широк обществен дебат и медийна подкрепа.

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, в качеството си на многопрофилна болница от една страна и от друга - отчитайки статута си на най-голямото лечебно заведение за спешна медицина, отбелязва за поредна година „Лилавия ден“ в подкрепа на пациентите с епилепсия. Спешният неврологичен кабинет на болница „Пирогов“ е един от най-натоварените. През него преминават пациенти с различни заболявания и оплаквания, включително епилепсия. Хоспитализацията по спешност може да се налага по разнообразни причини като доуточняване на диагнозата, корекция на антиепилептичната терапия поради зачестили припадъци, както и при пациенти, които самоволно са спрели лечението си или за заменили предписаните лекарства с други. Често специалистите от Отделение по нервни болести на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ консултират пациенти с епилепсия преди оперативна намеса, свързана с други заболявания на болните.

„Лилавият ден“ за подкрепа на страдащите от епилепсия е повод д-р Светлана Тодорова и д-р Николай Симеонов, лекари в отделението по нервни болести на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, да споделят своя опит в оказването на неотложна медицинска помощ на болните с това неврологично състояние.

С цялото интервю на д-р Светлана Тодорова пред здравния портал zdrave.net може да се запознаете  тук - Д-р Светлана Тодорова: Хората с епилепсия да не спират самоволно лечението си.

Достъп до интервюто на д-р Николай Симеонов в медицинския сайт MedicalNews.bg може да намерите тук – Д-р Николай Симеонов: Важно е пациентите с епилепсия да имат доверие на лекарите си.