УРОЛОГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Клиника по урология

Отделението е обособена структура от урологичния комплекс.

още ...

УРОЛОГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Отделението е обособена структура от урологичния комплекс.

Дейността се извършва в 7 операционни зали, обособени за хирургична диагностика и лечение на заболяванията на пикочо-половата система. Извършват се в пълен обем всички видове урологични операции при заболявания на бъбрек, уретер, пикочен мехур, простатна жлеза и външни полови органи чрез отворени оперативни интервенции и заемащите все по-голям дял ендоскопски методики.
Работният процес се подсигурява от персонал, включващ началник отделение, лекар специалист уролог с 32 години стаж по специалността, старша операционна медицинска сестра, 7 операционни медицински сестри и 7 операционни санитари. Медицинската дейност на отделението най-общо се разделя на две – спешна и планова. Спешни опертивни интервенции се извършват 24 ч в денонощието, 365 дни в годинана и обхващат:
1.Остри и хронично обострени възпалителни заболявания на пикочо-отделителната система, нуждаещи се от дрениране чрез ендоскопски и перкутанни техники.
2.Остра бъбречна недостатъчност на базата на обструкция на горни и долни пикочни пътища.
3.Остро кървене от пикочо-отделителната система.
4.Травматизъм
Планови оперативни интервенции, извършвани през работни дни в часовете от 7.30 до 14.30, включващи:
1.Ендоскопско лечение на конкременти на горните пикочни пътища чрез уретероскопски и нефроскопски техники.
2. Ендоскопско лечение на конкременти на долни пикочни пътища.
3. Ендоскопско лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на пикочния мехур, простатна жлеза и уретра.
4.Всички видове перкутанни техники.
5.Извършване на всички видове оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност от реконструктивната урология, онкоурология и пластична хирургия в областта на половия член.

Средногодишният брой операции – общо е около 4600.

Факти и цифри

4600

операции/годишно

7

операционни зали

Екип на УРОЛОГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!