ст.м.с. Надежда Иванова Донева - Никова

старша медицинска сестра на Първа клиника по ортопедия и травматология

ст. м.с. Надежда Донева е "Бакалавър" по "Управление на здравните грижи" и "Магистър" по "Здравен мениджмънт".

Има следдипломни квалификации за операционна сестра и за интензивно лечение и реанимация.

Завършила е курс по акредитиране на лечебни заведения.