Професор по урология

Роден на 16.12.1955 г. в гр.София. През 1978 г. завършва медицина, през 1986 г. придобива специалност по урология. След защита на дисертационен труд през 1990 г. придобива научна степен „кандидат на медицинските науки” и доктор по медицина. През 1999 г. е избран за доцент по урология, а от 2012 г. след защита на хабилитационен труд е професор по урология. В момента е началник на Клиника по урология.

Проф.Славчо Кънчев е член на БЛС, БУД, и Европейското урологично дружество. Автор е на три научни монографии:

  • Уродинамика
  • Напикаването – неудобство или заболяване
  • Свръхактивен пикочен мехур

Автор и съавтор е на над 175 научни публикации в страната и чужбина. Научен ръководител на дисертационни трудове на докторанти по научна специалност „Урология”.