проф. д-р Стeфан Габровски

Главен консултант на "Клиника по неврохирургия"

Проф. Ст. Габровски е с повече от 35-годишен опит в неврохирургията. Автор е на повече от 160 публикации в български и чуждестранни списания, книги, монографии, учебници.

проф. Габровски е началник на Секцията по неврохирургия на болница "Пирогов" от 2000 до 2011 година. Преди това е бил завеждащ на клиниката по неврохирургия на ДУБ "Царица Йоанна".

Проф. Ст. Габровски е доцент по неврохирургия от 1989 и професор по неврохирургия от 2004.

Придобити научни степени:
Кандидат на медицинските науки, 1978
Доктор на медицинските науки, 2003