проф. д-р Огнян Георгиев Хаджийски, д.м.н

Началник на Клиниката по изгаряне и пластична хирургия


Завършва медицина в София през 1970г.
Стаж в отделение по хирургия и изгаряния Русе до 1977г и от тогава до момента УМБАЛСМ Пирогов като ординатор, асистент, началник отделение и началник клиника
Специалности: обща хирургия, пластично възстановителна и естетична хирурия , спешна медицина, медицина на бедствевите ситуации, мениджмънт на здравеопазването
Публикации: над 250 в областта на изгарянията, травми, пластично възстановителна , реконструктивна и есетична хирургия, масови аварии с изгаряния.
Член на редица световни, европейски и български асоциации / виж по горе/.
Председател на комисията за придобиване на специалност по пластично възстановителна и естетична хирурия.
Бил е и председател нанаучния Съвет при болница Пирогов.
Владее авглийски, руски, френски, арабски език.
Дисертаци: дм - Хирургично лечение на изгаряния на долните крайници; дмн - Доболнично и болнично лечение на групови и масови изгаряния.