проф. д-р Дора Танчева, д.м.н.

Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение към Клиника по изгаряне и пластична хиругия

Завършва МУ гр. София - специалност медицина през 1975 г.
Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 1984 г.
Специалност по спешна медицина - 2008 г.


Специализации:
Анестезиология и интензивна медицина в Клиника по анестезиология и интензивно лечение в болницата „Св. Георги” в гр. Лайпциг, Германия от 1978 г. до 1980 г.
Университетска болница гр. Прага, Чехословакия - 1986 г. - 1 месец
Университетска болница гр. Есен, Германия - 1988 г. – 3 месеца
Университетската детска болница в гр. Филаделфия, САЩ - 1992 г.- 14 дни
Университетската детска болница в гр. Филаделфия, САЩ – 1993 г. – 1 месец
От 1984 г. до сега работи в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” – 1984-1988 г в Клиника по анестезиология и интензивно лечение - централна реанимация. От 1988 г. до сега в Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия От 2001 г. до сега изпълнява длъжността Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение.
През 2003 г. успешно защититен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема „ Методика на ранна хранителна поддръжка при болни с обширни изгаряния”. През 2009 г. успешно защитиен дисертационен труд за присъждане на научната степен „Доктор на медицинските науки” на тема „ Съвременен подход, методики и протоколи при интензивното лечение на обширните изгаряния”
2005 г. присъдено научното звание „Старши научен сътрудник втора степен”, а през 2011 г. присъдена академичната длъжност „професор” в същата клиника.
Член на Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, на Българската асоциация за изследване и лечение на болката, на Българското дружество по клинично хранене, на Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия, на Европейската асоциация по анестезиология (ESA) и на Европейската асоциация по изгаряне ( EBA).
Владее немски и английски език.
Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви.