Приемен кабинет

Клиника по неврохирургия

Приемния кабинет на Клиниката по неврохирургия е разположен в централния корпус и е с №111

още ...

Приемен кабинет

Приемния кабинет на Клиниката по неврохирургия е разположен в централния корпус и е с №111

Приемния кабинет на Клиниката по неврохирургия е разположен в централния корпус и е с №111

Екип на Приемен кабинет

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!