Отделение по Рехабилитация

Клиника по неврохирургия

Отделението по рехабилитация осигурява оптимални условия за възстановявани в раниия следоперативен период.

още ...

Отделение по Рехабилитация

Отделението по рехабилитация осигурява оптимални условия за възстановявани в раниия следоперативен период.

Отделение за рехабилитация осигурява пълноценни грижи за възстановяването на пациентите в следоперативния период. Грижите на нашите физиотерапевти и рехабилитатори съкращават времето за връщане на пациентите към нормална активност и социален живот. Прилага се широк спектър от процедури и методи, съобразени с конкретното заболяване, възможностите на пациента и очакваните резулати.

Екип на Отделение по Рехабилитация

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!