Отделение по Невроонкология

Клиника по неврохирургия

В отделението по Невроонкология се лекуват различни туморни заболявания на централната и периферна нервната система като глиоми, менингеоми, вторични мозъчни тумори (метастази) и други.

още ...

Отделение по Невроонкология

В отделението по Невроонкология се лекуват различни туморни заболявания на централната и периферна нервната система като глиоми, менингеоми, вторични мозъчни тумори (метастази) и други.

Клиниката по неврохирургия на болница „Пирогов“ е от водещите звена за лечение на невроонкологични заболявания в България. В отделението по Невроонкология се извършва съвременна високоспециализирана диагностична,  лечебна, научна и преподавателска дейност. Обект на лечение са широк спектър от различни доброкачествени и злокачествени туморни образувания на главния и гръбначния мозък като: глиални тумори (астроцитом,  глиобластом,  олигодендроглиом и др.), менингеоминевриноми, аденоми на хипофизата, краниофарингеоми, метастази.


Оперативното лечение на туморните  заболявания на нервната система се извършва от утвърдени специалисти, съобразно националните и европейските стандарти.

Операционните зали разполагат с модерни технологични възможности осигуряващи подобрявяне на интраоперативната локализация и отстраняване на туморните процеси:

Интраоперативна флуоресценция на глиални тумори.

Интраоперативен мониторинг  на мозъчните функции - неврофизиологичен мониторинг и  т.нар. „будна анестезия“.

Невроендоскопски инструментариум за извършване на минимално инвазивни ендоскопски интервенции.

Апаратура за интраоперативна ултразвукова диагностика.

Апаратура за ултразвукова аспирация на туморите (Cavitron).

 
В отделението бяха въведени за първи път в България, като стандарт интраоперативната ултразвукова диагностика, както и флуоресцентен метод за интраоперативно локализиране на инфилтративните мозъчни тумори. Беше създадена и първата туморна банка с насоченост към онкология на нервната система.

Тясната колаборация с водещи специалисти в областта на молекулярната генетика осигурява съвременен подход в диагностиката и лечението на наследствени заболявания, които са съпътствани от развитието на тумори на нервната система.

Преподавателската дейност е основно свързана със следдипломната квалификация на лекари.

Екип на Отделение по Невроонкология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!