Обявен в ДВ, бр.№16/22.02.2019 г.

Документи

Становище от доц. д-р Георги Константинов Поптодоров, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Христо Цеков Цеков, дмн - на английски език
Рецензия от проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн - на английски език
Рецензия от проф. д-р Явор Петков Енчев, дмн - на английски език
Рецензия от проф. д-р Борислав Димитров Китов, дмн - на английски език
Становище от доц. д-р Георги Константинов Поптодоров, дм
Становище от проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм
Становище от проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм
Становище от проф. д-р Христо Цеков Цеков, дмн
Рецензия от проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн
Рецензия от проф. д-р Явор Петков Енчев, дмн
Рецензия от проф. д-р Борислав Димитров Китов, дмн