Доц. д-р Румяна Русева Андонова д.м.

Началник на Клиника по детска анестезиология и реанимация

Доц. Румяна Андонова завършва средното си образование в Първа английска гимназия в София през 1978 г. Същата година започва да следва медицина в Медицинска академия в София. Продължава образованието си по медицина в Москва и през 1984 г. Завършва Първи Московски медицински институт.
Професионалното си развитие започва като ординатор анестезиолог-реаниматор в ОАРИЛ на Окръжна болница в гр. Перник, където работи до 1987г. След това една година е ординатор анестезиолог-реаниматор към Централен операционен блок на НИСМП „Н.И.Пирогов“, когато става специалист анестезиолог-реаниматор.
Следващите 3 години е редовен аспирант пo анестезиология по държавна програма в Първи Московски медицински институт, където защитава успешно и предсрочно дисертационен труд и през 1991 г. Става доктор на медицинските науките (ВАК, Москва), а през 1992 г. Преминава през ВАК, София. Две години работи като лекар-ординатор към Отделение по спешна ендоскопия и функционална диагностика на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.
От 1994 г. До днес работи като анестезиолог в Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“. Започва като ординатор, постепено преминава през научен сътрудник, главен асистент и от 2011 г. е доцент. От 2014 г. до момента изпълнява длъжността Началник отделение по детска анестезиология към Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.
Специализирала е детска анестезиология в Брюксел, Белгия през 1995г. Преминала е курс последдипломна квалификация по анестезиология и реанимация по Европейска програма за обучение на анестезиолози F.E.E.A.от 6 нива, съвместно с Научното дружество на анестезиолозите в България (2000-2002г.); Европейско училище по трансфузионна медицина, Рига, Латвия – юли 2004г.; Курс по регионална анестезия към Европейското дружество по регионална анестезия и лечение на болката, Любляна, Словения, октомври 2006г.; Лекционен курс по регионална анестезия в детската възраст на Френската асоциация за прилагане на регионална анестезия в детската възраст през 2009г. и редица други в различни области на анестезиологията и интензивното лечение.
Член е на Българското научно дружество по анестезиология и реанимация (сега интензивно лечение)от 1984 г.; от 2002 г.е член на Българската асоциация за алтернативи в трансфузиологията (БААТА), като от 2005 г. Член на Управителния съвет на БААТА, а от 2014 е председател на УС; от 2004г. е член на Световната мрежова организация за напредък в трансфузионни алтернативи (NATA), като през 2009 г. е неин лектор в Линц, Австрия; член е на Българското дружество по детска анестезиология и интензивно лечение; от 2006 г. е член на Европейското дружество порегионална анестезия (ESRA);от 2010 г. е член на Европейското дружество по детска анестезиология (ESPA).
Има десетки участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина по анестезиология, детска анестезиология, регионална анестезия, алтернативи на кръвопреливането и др.
Има над 60 публикации в наши и чуждестранни списания, сборници и материалина конференции и конгреси, участие в 2 монографии на тема „Детска анестезиология, регионални техники на обезболяване, венозна седация за ендоскопски и образни изследвания, алтернативи на преливане на кръв и кръвни продукти.
Владее свободно писмено и говоримо английски и руски език.
Нейна страст в живота е пътуването. Участвала е като лекар в 2 Антарктически експедиции на Българската полярна база „Св. КлиментОхридски” на остров Ливингстън, Антарктика – 2011/2012 и 2013/2014 г.