доц. д-р Красимира Милчева Казалъкова, д.м.

Началник Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Завършва медицина в МУ гр. София през 1986 г. 

Общ стаж – 31 години, от 1998г – работи в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”. 

Специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина” от 1989 г. 

Магистърска степен по „Зравен мениджмънт” от 2007 г. 

Над 100 публикации в български и чужди списания. 

Ежегодни участия във форуми, симпозиуми и конгреси с международно участие. 

Специализации в Италия, Унгария, Холандия, Полша.

От 2014 г. – академична длъжност - доцент. 

Член на българската Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина за болнична помощ.

Владее английски и руски език.