Доц. д-р К. Узунов, д.м.

Завеждащ на отделение по гръбначна неврохирургия

Образование :

1988 г. Завършена Медицинска академия гр. София спец. Медицина

1988 г. Невролог в окръжна болница "Р . Ангелова" – гр. Перник

1990 г. След конкурс назначен като невролог в Клиника по спешна неврология и неврохирургия в ИСУЛ МА-база 2 /Царица Йоанна / София      Отделение неврореанимация, програма за трансплантация и донорство на органи

1992 г. Призната специалност по нервни болести

1994 г. Назначен  като неврохирург в клиника по спешна неврология и неврохирургия МБАЛ Царица Йоанна София

1999 г. Призната специалност по неврохирургия

2003 г. Назначен като неврохирург в институт Пирогов

2006 г. Изпълняващ длъжността  завеждащ отделение по спинална неврохирургия МБАЛСМ  "Пирогов"

Допълнителна квалификация

1993 г. Преминат курс по обща хирургия

1994 г. Преминат курс по анестезиология и реанимация

1998 г. Курс за работа с йонизиращи лъчения .

2004 г. Международен курс за следдипломна квалификация по неврология

2005 г. Курс на АО Spine  и успешно положен тест /Словениа / придобит международен сертификат за спинална хирургия

2005 г. Регстриран официално в сайта на АО Spine като правоспособен и сертифициран в ЕС спинален  неврохирург  за България

2007 г. Съучредител и научен секретар на българският клон на АО Spine - АО България - Група за разработки и внедряване на последните технологии в гръбначната хирургия . Провеждане на международни квалификационни курсове .

Консултантска дейност

Републикански консултант по неврохирургия от 1999 г.

Консултант неврохирург на СБАЛСЗ Национална Кардиологична Болница гр.София

Научна дейност

-2003 г- МБАЛСМ "Пирогов"  - Ендоскопски асистирана фибринолиза при интрацеребрални спонтанни хематоми

2006 г - Шийна трансмасалатералис окципитоспинодеза

2006 г - Протезиране на лумбални прешлени с карбонови кейджове и задна стабилизация в неврохирургията

Ръководни длъжности в научни проекти и Форуми

1994 -1997 ръководител на проект за изследване на регенерацията на нервна тъкан към Националният фонд за научни издледвания .МУ- 4-МЕД

1997 - благодарствено писмо от акад. Юхновски за изнесените резултати от проекта на международен форум в Германия /университета  Вюрдзбург/

1997 - научен ръководител на студентска научна сесия МА София