Д-р Цонко Пейков Маринов

интернист към Първа клиника по ортопедия и травматология

Д-р Цонко Маринов притежава 2 специалности „Клинична токсикологоия“ (1995 г.) и „Вътрешни болести“ (2000 г.)