д-р Таня Динева Тенева

анестезиолог-реаниматор в Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

Д-р Таня Динева Тенева е един от утвърдените специалисти на клиниката. Тя е част от нашия екип от 2004г . Завършва медицина 2000г. Работи последователно като спешен лекар в Ямбол и като педиатър в СБАЛДБ „Проф д-р Иван Митев” – София. Тя е с придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение от 2013г. Професионалните й интереси са: анестезия и интензивно лечение при новородени с вродени малформации, неврофизиологичен мониторинг, коматозни състояния в детската възраст, сепсис и септичен шок.