д-р Стоян Петров Русев

ортопед-травматолог

Д-р Стоян Русев е роден на 12.03.1984 г. в гр. Тутракан.
2003 г. завършва средно образование в СОУ „Йордан Йовков” – гр. Тутракан
2009 г. придобива висше образование магистър по медицина в МУ – София
2010 – 2015 г Специализант по Ортопедия и травматология към Втора клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
От 01.06.2015 г. Асистент към Втора клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
01.06.2016 г. придобита специалност Ортопедия и травматология.
Завършени курсове : На АО (basic и advance), артроскопия basic към БААСТ,
Членува в: БОТА( Българска ортопедо-травматологична асоциация) , БААСТ ( Българска асоциация по артроскопия и спортна травматология) и БАХХГ (Българска асоциация по хирургия на ходилото и глезена).
Интереси: Ортопедия, травматология и спортна медицина, подиатрия - лечение на заболяванията на ходилото и глезена.