д-р Стела Йорданова

лекар в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Завършва медицина в МУ гр. Пловдив през 2007 г.
Общ стаж – 9 години, от 2010 г. работи в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.
Специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина” от 2015 г.
Публикации в български и чужди списания.
Ежегодни участия във форуми, симпозиуми и конгреси с международно участие.
Член на българската Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина за болнична помощ.
Владее английски език.