Кардиолог в Клиника по кардиология

д-р Стефан Кюртов е роден през 1955 г.
1979 г. завършва висше образование по медицина, Медицинска академия-София.
През 1989 г . придобива специалност по Вътрешни болести.
От 1998 г. има специалност и по Кардиология.
Участва в международни конгреси и клинични проучвания.