д-р Стефан Христов Стругаров

хирург във Втора хирургична клиника

  • Роден през 1961г. в София.
  • Завършва висше образование медицина през 1986г. в София.
  • Започва професионалната си кариера по разпределение като ординатор хирург в общинската болница в Габрово през 1986г.
  • От 1990 е хирург в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, където придобива специалност обща и коремна хирургия през 1992г.
  • От 2003 има придобита специалност по спортна медицина.
  • Има проведение курсове по лапароскопска хирургия (2012).
  • Ползва английски и руски.