Д-р Стефан Иванов Шайлеков

лекар към IV-та клиника по ортопедия и травматология

 Роден на 15.03.1990 г. в гр. Троян.

През 2009 г. За Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф I”, гр. Ловеч.

През 2015 г. Завършва Медицински университет - София.

През 2016 г. Започва специализация по ортопедия и травматология към IV Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

 Членува в:
1. Български лекарски съюз – от 2015 г.
Българска Ортопедо-Травматологична Асоциация /БОТА/ от 2015 г.