д-р Станчо Стоянов Проданов

специализант към Клиника по изгаряне и пластична хирургия

Завършва медицина в МУ- 2006 г.

Специалности:

- пластично-възстановителна и естетична хирургия – 2014 год .

- здравен мениджмънт – 2015 год.- От 2007 - УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив ,  „Клиника по пропедевтика на хирургическите болести с колопроктология и

- От 2008 до 2016 – УМБАЛ "Св. Георги", гр. Пловдив, „Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия“ .

- От 10.2016 до настоящия момент – „Изгаряния и пластична хирургия“ в УМБАЛСМ „Пирогов“

Специализации-  Франция,/ три пъти/,  Англия.

 Членства-- Български лекарски съюз (БЛС), - Съюз на българските медицински специалисто (СБМС,- Българска асоциация по изгаряне и пластична хирургия (БАИПХ),- European Burns Association (EBA).

Владее френски, английски и руски език.