Завършва висше медицинско образование в МУ-гр.София през 1998 год.

 В периода 1998г.- 2007г. е ординатор в Кардиологично отделение на МБАЛ ”Христо Ботев”- гр. Враца.

От 2008г.- 2012г. роботи в Клиниката по Вътрешни болести на УМБАЛСМ ”Пирогов”- гр. София.

От 2013г. е лекар терапевт в Клиниката по Кардиология на УМБАЛСМ ”Пирогов”- гр. София.

От 2007 год. е с придобита специалност по „Вътрешни болести”.

От 2013 год. започната специализация по „Кардиология”.