д-р Силвия Тодорова

Началник на Клинична лаборатория

Д-р Силвия Стефанова Тодорова

 

Родена на 30. 04. 1964 г. в гр. София.

Завършва висше медицинско образование в Медицинска Академия, гр.София през 1989 г.

Придобива специалност „Клинична лаборатория” в МА-София, Катедра по Клинична лаборатория  през 2003 г.

Постъпва на работа в НИСМ „Н.И. Пирогов” през 1994 г.

Началник на Клинична лаборатория е от 2014 г. до момента.