д-р Шеип Панев

д-р Шеип Панев завършва СОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Абланица през 2012г.
Завършва медицина в Медицински университет - гр. София през 2018г.
Лекар-специализант по Ортопедия и травматология в Отделение по детска ортопедия и травматология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" от 01.02.2019г.
Член на: БЛС, БОТА, БТС
Владее английски и немски език.

През месец март 2019 г. д-р Панев беше удостоен с приза на в-к "24 часа" "Достоен българин".