Д-р Росица Михаелова Димова

специализант

2010г - Завършва 73 СОУ „Владислав Граматик”, София  с преподаване на френски и руски език с отличен успех

Завършила Медицински Университет София през 2017 г

2011-2015г - Стаж като доброволец в III Хирургична клиника на УМБАЛСМ „Пирогов”

Юли 2013г - Стаж  Обща Хирургия в Литва, гр. Вилниус

Юли 2014г - Стаж  Неврохирургия в Чехия, гр. Бърно, St.Anna hospital

От 2017 г. работи в Трета хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” като лекар- специализант “Обща и висцерална хирургия”.

Ползва английски, португалски, френски и руски език.