Д-р Радослав Иванов Петров

лекар към IV-та клиника по ортопедия и травматология

 През 2005 г. завършва II – Английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” , гр. София. 

През 2012 г. Завършва Медицински университет - София.

През 2014 г. Започва специализация по ортопедия и травматология към IV Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Членува в:
1. Български лекарски съюз.
2.Българска Ортопедо-Травматологична Асоциация /БОТА/ от 2015 г.

Участвал и преминал обучение в EFORT Travelling Fellowship – Poland 2016 г.