Д-р Първан Димитров Янев

лекар в Първа клиника по ортопедия и травматология

Д-р Първан Янев специализира „Ортопедия и травматология“ по Наредба №1 от 22 януари 2015 г.