Д-р Петър Александров Сакелариев

лекар в Първа клиника по ортопедия и травматология

Д-р Петър Сакелариев завършва природо-математическа гимназия с профил биология и химия в гр. Благоевград през 2006 г.
През 2010 г. завършва Американски Университет в България специалности Компютърни науки и Информационни системи.
Завършва Медицински университет София специалност медицина през 2016 г.
От 01. 03. 2017 г. е зачислен като специализант по ортопедия и травматология в I Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.