Роден: 16.06.1970 г., гр. София.

1995г. завършва МУ София.

1996-1997 - ДУБ „Царица Йоана“ – София – Метаболитна клиника.

1998-2009 - ЦСМП София.

2009-2016 - 5 МБАЛ – Кардиологично отделение.

2016 – УМБАЛСМ „Пирогов“ – Кардиологична клиника - специализант.