Д-р Николай Валентинов Цуцумански

началник отделение

През 1984 г. завършва 35 РЕГ "М. И. Калинин"

Завършва медицина през 1994 г., а от 02. 02. 1995 г. работи в "Пирогов" в Клиниката по детска травматология.

Целият му професионален път е в Клиниката по детска травматология на "Пирогов".

Придобива специалност през 2000 г.
През 2010 г придобива специалност по „Здравен мениджмънт”.
Д-р Цуцумански има опит в ръководенето на медицински центрове.
Ежегодно участва в конгреси в България и чужбина.
Член е БОТА.
Научните му интереси са в областта на детската травматология, стортната травматология, ски и сноуборд травмите.
Малкото останало свободно време д-р Цуцумански посвещава на изобразителното изкуство и историята.

През 2012 година и 2014 година удостоен с приза „Лекар, на когото българите вярват”.