Д-р Николай Кузмов

специализант

Роден през 1991 г. в гр. София.
Завършва средно образование в 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов”, София през 2010 г.
През Януари 2017 г. завършва висше образование по медицина в Медицински факултет към Медицински Университет – София.
Започва като доброволец в хирургичен сектор по Спешна, Гръдна и Коремна хирургия на УМБАЛСМ "Пирогов" през началото на 2017 г.
През Май 2017г. след конкурс е назначен като лекар-специализант по хирургия във Втора Хирургична Клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
Професионални интереси: спешна, коремна и гръдна хирургия, миниинвазивна хирургия, пластична и реконструктивна хирургия.
Ползва английски и руски език.