Завеждащ Отделение по Инвазивна урорентгенология, ЕКЛТ и неврогенни разстройства на уринирането

Завършва медицина в МА София през 1980 г.

Специалност Урология - МА София.

Магистър по Здравен мениджмънт от 2011 г.

Правоспособност за работа в йонизираща среда.

Правоспособност за Ултразвукова диагностика.

Стаж в Пирогов от 1985 г като уролог.

Публикации - 15.

Участия във форуми.

Член на БУД.

Владее аглийски език.