Д-р Мария Хараламбиева Бенова

офталмолог

Завършва медицина през 2011 г. в  Медицински университет - София. Придобива специалност по очни болеси през 2017 г. в УМБАЛ „Александровска”. През същата година успешно защитава дисертационен труд на тема „Rarebit периметрия-изследване на ранни промени в зрителното поле при първична откритоъгълна глаукома”, като придобива образователна и научна степен доктор по „Офталмология” към Катедра по очни болести в Медицински Факултет, МУ – София. След вземане на специалност работи като офталмолог в УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” и в  спешен очен кабинет към УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” до 2019 г.  От 2019 г. д-р Мария Бенова е част от екипа на отделението по очни болести на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” .