д-р Мария Димитрова

Д-р Мария Димитрова завършва Медицински университет София през 2007 г. Придобива специалност нервни болести през 2013 г. след обучение във Военномедицинска академия.

Интересите на д-р Димитрова са в областта на мозъчносъдовите заболявания и невропсихологията. През 2018 г. защитава дисертационен труд на тема: „Невропсихологични нарушения при обструктивна сънна апнея“. От месец юли 2018 г. е началник на „Отделение по нервни болести“ на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“