д-р М. Захаринов

Завеждащ на отделение по детска неврохирургия

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)        

1991-2012г.  Клиника по Неврохирургия УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” -вневрохирург
1983-1991г.  Окръжна Болница Благоевград - неврохирург

• Заемана длъжност        

От 2000г. -  Началник  Отделение Детска Неврохирургия

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)        

2008г.  6th Spine experts group
2008г.  AOSpine Principles of Spine Trauma Course
2004г.  European  Federation  of Neurological societies – Teaching Course
2002г.  Здравен менижмънт – Югозападен Университет “Н. Рилски” , Стопански факултет, Благоевград
1990г.  Придобита специалнос Неврохирургия
1982г.  Висше образование, Медицински факултет на Медицинска Академия, София
1976г.  Средно образование, гр. Благоевград