д-р Лъчезар Христов Захариев

ортопед-травматолог

ас. д-р Лъчезар Христов Захариев,
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, ІІ-ра Клиника по ортопедична травматология

Висшеобразование: 1982 г. – дипломиране във ІІ-ри Московски медицински институт, Москва
1991 – придобита специалност по Ортопедия и травматология;
2004(2006) –придобити свидетелства за професионална квалификация и правоспособност по Артроскопия и ендопротезиране на стави

Научни приноси и изобретения
1989 – за първи път в България въвежда пластиката с костно-сухожилен свободен трансплантат от пателарното сухожилие за реконструкция на предна кръстосана връзка, което в момента е „златен стандарт” в хирургията на коляното.
1993 – изобретение: „Апарат за рентгенографско изследване на коленни и глезенни стави”. Авторско свидетелство на Лъчезар Захариев под № 46025/1993 на Институт за изобретения и рационализации.

Членство в научни и съсловни организации
Член на Българския лекарския съюз
Член на Българската асоциация по артроскопска хируртия и спортна травматология
Член на Българската ортопедо-травматологична асоциация – БОТА
Член на Европейската асоциация по спортна травматология, колянна хирургия и артроскопия – ESSКA
Член на Европейската асоциация по ортопедия и травматология - EFORT.