д-р Кирил Димитров Димитров

лекар

Роден в гр. Стара Загора на 08.04.1983 г.

Завършил висше образование в МУ-гр. София 2001-2007 г.

След успешно преминат конкурсен изпит, зачислен като лекар-специализант от 01. 05. 2012 г. в МБАЛ ”Св. София”, а от 17. 09. 2012 г. до сега продължава специализацията си в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

Член на Българската Ортопедична и Травматологична Асоциация и Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (АО Foundation)

Участия в конгреси и курсове за повишаване на квалификацията:

• 06-09 Февруари 2015 г.-Basic course AO trauma, София, България;
• 13. 11. 2015 г. – Успешно положен изпит и придобиване на удостоверение за правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол;
• 26-29 Февруари 2016 г. –Advanced course АО trauma, София, България;
• 12-14 май 2016 г. – Участие в VIII годишна международна среща на БОТА за новите тенденции в лечението на усложнения при първично и ревизионно ендопротезиране, Варна, България;
• 29 Септември 2016 г.- Участие в AAOS-BOTA Elbow Program, София България;
• 29 Септември-02 Октомври 2016 г. – Участие в XIII конгрес на БОТА, София, България;
Има интереси в областта на ендопротезирането на тазобедрена и колянна стави, както и в областта на консервативното и оперативното лечение на травмите на опорно-двигателния апарат.
Владее английски и немски език на средно ниво.