Д-р Ивослав Асенов Иванов

хирург

Завършва медицина през 2015 г. в Медицински Университет – София.
От декември 2015 г. е зачислен, като специализант по хирургия към Четвърта Хирургична Клиника на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“, където допреди това е бил част от екипа, като доброволец.
Научните му интереси са в областта на онкологична хирургия, спешна хирургия и лапароскопска хирургия.