Д-р Иво Ангелов Стоянов

лекар към IV клиника по ортопедия и травматология

 Роден на 04.08.1989 г. в гр. Павликени.

През 2008 г. завършва Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“.

През 2014 г. завършва медицина в Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

През 2015 г. започва специализация по ортопедия и травматология към IV Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

 Членува в:

       1.Български лекарски съюз от 2014 г.
       2. Българската Ортопедично-Травматологична Асоциация  /БОТА/ от 2016 г.