специализант в Клиника по кардиология

Завършва медицина в Медицинска академия - София през 2013 г.

Професионално развитие:

2014г – до момента – зачислен като редошен докторант към Клиника по Кардиология в УМБАЛСМ „ Н. И. Пирогов”

2015г – до момента – специализира Кардиология в същата клиника

Научни интереси

Има интереси в областта на спешната кардиологична помощ, исхемична болест на сърцето и захарен диабет

Владее английски и испански език.