Д-р Емил Василев Йорданов

асистент и шеф екип към Четвърта клиника по ортопедия и травматология

Зашършил медицина в Медицински университет – София през 1983 г.

Придобива специалност "Хирургия" в  Институт „Н. И. Пирогов” през 1989 г.

Специалност по Ортопедия и травматология в И-т „Н. И. Пирогов” през 1993 г. 

Шеф на спешния екип в клиниката
• Квалифициран в: протезиране на тазобедрена и колянна стави; минимално инвазивна хирургия при протезиране на тазо-бедрена става; лечение на травматичните увреди и реконструктивна хирургия на горен и долен крайници.
• Специализация в Швейцария, Италия, Полша, Турция
• Член на БОТА