микробиолог

Завършва медицина в гр. София през 1981 г.
Стаж от 1981-1985 г. ХЕИ гр. Лом-микробиолог; 1985-1995 г.СХЕИ гр. София-ординатор в микробиологична лаборатория; 1995-2003 г. СХЕИ гр. София-началник отдел Медицинска микробиология и ръководител лаборатория Бактериология; от 2003 г. УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” – лекар-микробиолог.
Специалност – микробиология, в МА – София от 1991 г.
Шест публикации в научни списания, като 2 от публикациите са в чуждестранни списания. Тематиката е свързана с причинители на ентероколити,язвена болест,перитонити, инфекции при пациенти с изгаряне и други основни заболявания.
27 участия в конгреси, конференции и други научни форуми, като 1 участие е в международна работна среща.

 Членства:
o Българско Дружество по Медицинска Микробиология;
o Българска Асоциация на Микробиолозите (БАМ);
o БулНозо;
o Българско микологично дружество;
o Български Лекарски Съюз.
• Владее авглийски и руски език.
• Курсове за квалефикация-20бр.-микробиологична,серологична и флуоресцентна диагностика на бактериални инфекции,молекулярно-генетични методи, антибактериална и антимикотична терапия.


Допълнителни Опитности и Отговорности:
o Консултации по антибиотична терапия;
o Мониторинг и клинични изпитания на нови антимикробни препарати;
o Член на Комисията по контрол на ВБИ.